นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

0
(0)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสัญญา กรุงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสตูล และผลการปฏิบัติงาน พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ แอปพลิเคชัน Smart Vote ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »