กรรมการการเลือกตั้ง มอบของที่ระลึกให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

0
(0)
image_print

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง มอบของที่ระลึกให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ซึ่งเป็นหนึ่งรายวิชาในหมวดที่ 5 “ประเด็นร่วมสมัย” โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีมุมมองที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านในแง่มุมต่าง ๆ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »