จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ผนึกพลังทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

0
(0)

วันนี้ (3 ส.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวปารชญา พิสูตร รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอร่วมต้อนรับ และนายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดยมีเกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร รางวัลผลผลิตเกษตร ประเภท พริกกะเหรี่ยงแห้ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางมีจี สวัสดิ์วชิรพงศ์ อ.แม่ลาน้อย, ผลผลิตเกษตร ประเภท ฟักทอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางคำออน เปี้ยเอ้ย อ.สบเมย รางวัลผลผลิตเกษตร ประเภท อะโวคาโด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิสรรค์ ศรีคำเรือง อ.แม่สะเรียง ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
และมอบรางวัลประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น (ศบกต.) ระดับจังหวัด ปี 2565 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศบกต.แม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลที่ 2 ได้แก่ ศบกต.ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ รางวัลที่ 3 ได้แก่ ศบกต.เมืองปอน อำเภอขุนยวม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้น ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ มอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรตำบลแม่เหาะ จำนวน 5 ราย
.
“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ 22 ก.ค. 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้การบริหารการจัดการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรแก่เกษตรกรระดับรากหญ้าบรรลุผลสำเร็จ
.
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้มอบห้องส้วมให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการก่อสร้างโดย กรมทหารพรานที่ 36 และได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ นางแลแล หยกสกุลดีเลิศ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และนางเกศแก้ว สง่าพระงาม บ้านเลขที่ 108/53 ม.4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
.
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวฯ เป็นช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐ สามารถให้บริการตรงตามความต้องการของเกษตรกรและประชาชน โดยได้บูรณาการวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ พบปะพูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง สร้างแรงดึงดูดใจ และกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรต่อไป


////////////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »