กกต.นำระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) มาใช้ประโยชน์ในการนำข้อมูลมาประกอบสำนวนการสืบสวนและไต่สวน

0
(0)
image_print

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)
มาใช้ประโยชน์ในการนำข้อมูลมาประกอบสำนวนการสืบสวนและไต่สวน

             ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเห็นว่าในการสืบสวนและไต่สวนการร้องคัดค้าน

การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่จะนำมาใช้ประกอบการสืบสวนและไต่สวนเพื่อให้สามารถพิสูจน์การกระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหา และยังไม่มีการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมโครงการสมาชิกเครือข่าย
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 26 หน่วยงาน เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมราชทัณฑ์ กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

   ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน ซึ่งการใช้งานระบบ DXC จะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายความมั่นคง กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำข้อมูลจากระบบ DXC มาใช้ประกอบสำนวนการสืบสวนและไต่สวนการปฏิบัติงานด้านการข่าว การคุ้มครองพยาน และ

การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้กระบวนการสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »