โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สุดยอด ทำโครงการต้นนกล้าพารวย ส่งให้จังหวัดภูเก็ต และสงขลา

0
(0)
image_print

ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย หมู่ที่ 8 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางอรอุมา จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการการเรียนการสอนกานักเรียนโครงการต้นนกล้าพารวย ซึ่งได้รับการการคัดเลือกและรับการสนับสนุนเงินทุน จาก บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CONNEX ED ภายใต้การแลของบริษัท ซีพีออลล์ มหาชน เพื่อสานอนาคตการศึกษา ชวนทุกคนมาร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตการศึกษาของเด็กไทย ในการยกระดับคุณภาพการ ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนได้เรียนรู้จากจัดการเรียนการสอน บูรณาการ ในรูปแบบ Active Learning ในชั้นเรียนการค้นคว้าข้อมูล สู่การนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง การหาเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงดิน การเพาะต้นกล้า มีต้นสะเดา มะม่วงหิมพานต์ มะฮอกกานี มะค่าโมง มะขามป้อมยักษ์ มะม่วงพันธุ์พื้นเมือง รวมงอื่นๆมากมาย ซึ่งสนองตามจุดเน้นของนายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จุดเน้น 1โรงเรียน 1กิจกรรมเด่น 1 ทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส และสอดรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งในวันนี้ นักเรียนส่งมอบต้นกล้าดังกล่าว แก่บริษัทฯ เพื่อส่งไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต โครงการดังกล่าวสร้างความภาคภูมิใจแก่ ครู และผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุน และเรียนรู้ถึงกระบวนการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้
ด้าน นางกุสุมา สมาคม School Partner ซีพีออลล์ มหาชน กล่าวย้ำโครงการดังกล่าวเป็นโครงที่สร้างความยั่งยืนแก่ผู้เรียนที่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการร่วมกันในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมโลก การเพาะต้นกล้าตั้งแต่พืชล้มลุกจนถึงพืชยืนต้นเป็นโครงการที่ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดความรักและความเข้าในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ สร้างโลกสีเขียว มีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »