ถุงยังชีพพร้อมแพทย์สนาม ติดตามด้วยความห่วงใย เมื่อพี่น้องประชาชนยังยากลำบาก กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ณ ชุมชนปงวัง อำเภอเมืองลำปาง.

0
(0)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา14.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 , แพทย์จิตอาสาพระราชทาน และชุดหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ และตรวจเช็คให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน พร้อมแนะนำการดูแลและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองเพื่อห่างไกลจากโควิด-19 และโรคต่างๆที่มาตามฤดูกาลเช่นไข้เลือดออก ตลอดทั้งสร้างการรับรู้การเข้ารับวัคซีน นอกเหนือจากนั้นได้แสดงความห่วงใยในการดำเนินชีวิตที่ยากลำบาก ได้มอบน้ำดื่มน้ำใจ ถุงยังชีพ และผ้าห่ม จาก กฟผ.แม่เมาะ ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ขาดรายได้ ณ บ้านปงวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับกลุ่มเปราะบางดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นายอุ่น ฝั้นสืบ อายุ 70 ปี
2.น.ส.สมพร ฝั้นสืบ อายุ 60 ปี
3.นางคำผง จันทร์เนตร อายุ 60 ปี
4.นายแก้ว อินต๊ะจันทร์ อายุ 60 ปี
5.นางอำพรรณ ฟูใจ อายุ 54 ปี
สิ่งของที่มอบให้ช่วยในการดำรงชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และเติมกำลังใจด้วยความห่วงใยทั้งในส่วนของชุมชนที่ดูแลต่อเนื่อง หน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขและก้าวผ่านไปด้วยกัน
ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »