นายอำเภอพิชัย​ อุตรดิตถ์​พร้อมนายกกิ่งกาชาดลวพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา/นักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TP map ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

0
(0)


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา/นักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TP map ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.น.ส. อรุณี อุปรีพร้อม จำนวน 3,000 บาท
2.นายนิธิทัศน์ เดือนแจ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,000 บาท
3.ด.ญ.รัตนาวลี ทัดโต นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,000 บาท
ทั้งนี้อำเภอพิชัยจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ตกเกณฑ์ดังกล่าวให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป.


ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ​อุตรดิตถ์​

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »