นนทบุรี สส. จับมือ ธรรมศาสตร์ พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง ลดทิ้งขยะลงแม่น้ำเป็นตัวอย่างลุ่มน้ำทั่วประเทศ แก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน.

0
(0)

เมื่อวันนี้ (26 มิ.ย. 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพล้อม (สส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง “คลองกรวย คลองบางกอกน้อย” กระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนริมสองฝั่งคลอง ไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง เตรียมเป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง และปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรเรียน วัด ภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับชุมชนต่างๆ3 สาย พร้อมร่วมเวที “เสวนาสามคลอง : แม่น้ำลำคลอง และการพัฒนากรุงเทพและนนทบุรีอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ของประเทศต่อไป
นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าปัญหาขยะมูลฝอยและขยะทะเลที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากขยะประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องเกิดขยะตกค้างสะสม ไหลจากแม่น้ำลำคลองสู่ ทะเล โดยขยะร้อยละ 80 มีแหล่งกำเนิดจากบนบก ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ทั้งขยะบนบกและขยะทะเล โดยกำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาขยะทะเลเป็นวาระแห่งชาติ ปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2563 – 2573) โดยนายวราวุธ ศิลปอาชารีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ผลักนตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกระยะที่ 1 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจ กรรมลดและคัดแยกขยะรณรงค์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย รวมทั้งการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ชุมชน คูคลองสาขา และแม่น้ำหลัก เพื่อลดปริมาณขยะก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในวันนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก รณรงค์ให้คนไทยไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนริมสองฝั่งคลองในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมให้เป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันทั้งชุมชน (บ้าน) วัด โรงเรียน ภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับชุมชนต่างๆ ริมคลองทั้ง 3 สาย และเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป นายอนุซา กล่าวทิ้งท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ป่วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการ พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง : คลองอ้อมนนท์ คลองบางกรวย.

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »