จังหวัดพังงา ติดตามงานด้านความมั่นคงและสถานการณ์ยาเสพติด.

0
(0)

วันนี้ (23 มิ.ย.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หน่วยงานราชการด้านความมั่นคง ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา และผ่านระบบวีณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงาทัศน์ทางไกลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ก่อนเริ่มประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมนำข้าราชการทุกหน่วยงาน กล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สำหรับวาระการประชุมนั้น งานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การเคลื่อนไหวหรือการชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังให้ปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด รวมทั้งมาตรการและผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สถิติคดีอาญาต่างๆส่วนงานด้านยาเสพติด ป.ป.ส.ภาค 8 ได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในภูมิภาค, การติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน, การดำเนินงานโครงการ To Be Number One, การบำบัดรักษา และการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด, สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้านการปิดล้อมตรวจค้นตำบลเป้าหมาย การตรวจท่าเทียบเรือ การปฏิบัติต่อเส้นทางลำเสียง และหมู่บ้านที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ, การปฏิบัติต่อเป้าหมาย คดีที่มีความสำคัญ และคดีที่น่าสนใจในพื้นที่, ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบเรียบร้อย และนโยบายและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจากสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »