นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

0
(0)

นที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพให้เเก่โฆษกประจำมหาวิทยาลัยเเละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum)
ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.65 ณ โรงแรมมิราเคิลเเกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »