เมืองปายเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยความเสี่ยงช่วงฤดูฝน.

0
(0)


เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา​ 09:30 น.นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตรวจความพร้อมชุดปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อำเภอปาย รับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก” ประจำปี 2565 ร่วมกับ /ส่วนราชการ /ทหาร /ตำรวจ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /รัฐวิสาหกิจ /สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) /อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) /มูลนิธิกู้ภัยปายสามัคคี /องค์กรการกุศล /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง /สภาเด็กและเยาวชนอำเภอปาย /และภาคีเครือข่าย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน สวมหมวกนิรภัย 100% ตามมาตราการ และข้อสั่งการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


สำหรับพื้นที่ของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้นอกจากเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว เหตุการณ์สำคัญที่คนเมืองปายไม่ลืมก็คือเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ทำความเสียหายอย่างหนักทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมรับมือดังกล่าว.

ภาพ/ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »