จ.ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมสู่ธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีที่ 5 ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อ.เถิน

0
(0)
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม อบต.แม่ถอด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ท้องถิ่นและท้องที่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมสู่ธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีที่ 5 ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ต.แม่ถอด อ.เถิน โดยมีพระเทพวัชรเมธี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ เป็นประธานฯ

   เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ไปปฏิบัติหน้าที่แทน ในพิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมสู่ธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีที่ 5 พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ในการนี้ที่ประชุมฯได้มอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ดำเนินการและเตรียมความพร้อมตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสถานที่ พิธีการ หน่วยปฐมพยาบาล งานจราจร หรือการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ.

ภาพ/ข่าว พัชรา ถิ่นวนา จังหวัดลำปาง

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »