จ.ลำปาง ประชุมคัดเลือกตำบลเป้าหมาย ภายใต้การบริหารจัดการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

0
(0)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ ตำบลเป้าหมาย ที่ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน 2 ตำบล ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. มีแผนกำหนดการตรวจเยี่ยม โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 28 มิ.ย.65 โดยให้แต่ละจังหวัดเสนอตำบลต้นแบบที่พร้อมรับตรวจ จังหวัดละ 2 ตำบล เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง มีจุดเด่นที่สามารถนำเสนอ นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน.ได้อย่างน่าประทับใจ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตำบลต้นแบบ จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน และตำบลบ้านร้อง อำเภองาว.

ภาพ/ข่าว พัชรา ถิ่นวนา ลำปาง.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »