เวทีพี่เลี้ยง ฝาก รอง ผอ.เขตฯ ปรุงเมนูให้ครบเครื่องสู่เส้นผู้บริหาร ระดับเขต

0
(0)เมื่อวันนี้ 9 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม โกเมน สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) นำโดย ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ประธานกรรมฯ) พร้อมนายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.สงขลา สตูล ,นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ,น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ผู้ช่วยเลขานุการ)


ได้ลงพื้นที่ เข้าเก็บข้อมูลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะฯ
พร้อมกันนั้น คณะฯให้คำปรึกษาแนะนำ นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ครั้งที่ 3

โดยคณะ เสนอแนะ การนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก,ปฏิบัติงานที่ครบกระบวนการ ,การถอดบทเรียน การดูแลงานในพื้นที่ ,การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ครอบคลุม agenda ,นวัตกรรม เพื่อเป็นประสบการณ์ การหล่อหลอมตัวตน สู่เส้นผู้บริหารระดับเขตฯส่งผลการพัฒนาการขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษา และการคุณภาพการศึกษาเป็นทรัพยากรที่ดีของพลโลก

ภาพข่าว นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »