มทบ.38 ดูแลครอบครัวน้องเล็กกองทัพบก เยี่ยมให้กำลังใจภรรยาทหารซึ่งพึ่งคลอดลูกชายคนแรก เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน Home of Army

0
(0)

มทบ.38 ดูแลครอบครัวน้องเล็กกองทัพบก เยี่ยมให้กำลังใจภรรยาทหารซึ่งพึ่งคลอดลูกชายคนแรก เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน Home of Army

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้พันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เยี่ยมให้กำลังใจภรรยาของน้องพลทหารกองประจำการ ผลัด 1/2565 ที่ได้คลอดบุตรชายคนแรก พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ และแนะนำการดูแลสำหรับเด็กแรกเกิด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ตามเจตนารมณ์ของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารดูแลทหารใหม่ และครอบครัวทหารใหม่ที่มีความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ ด้านคุณภาพชีวิต และครอบครัวทหารใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ และพร้อมช่วยเหลือในทุกโอกาส

โดยมีการเยี่ยมให้กำลังใจ น.ส.ณัฐพร แซ่ม้า ภรรยาของน้องพลทหารจิรกร แซ่ว่าง ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/65 สังกัด มณฑลทหารบกที่ 38 ที่ได้คลอดบุตรชายคนแรก และได้มอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กแรกเกิด อีกทั้งได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของคุณแม่ ตลอดจนแนะนำทางด้านโภชนาการที่ดีต่อคุณแม่และเด็กแรกเกิด เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีของลูก พร้อมทั้งให้กำลังใจรวมทั้งสร้างความเข้าใจในการที่ผู้นำครอบครัวต้องไปเป็นทหาร และขอให้มีความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือและดูแลอย่างต่อเนื่องต่อครอบครัวของทหารที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเข้าไปรับใช้ชาติ เป็นทหารของแผ่นดิน และได้มีโอกาสช่วยเหลือส่วนรวมในระหว่างรับราชการทหารซึ่งจะเกิดเป็นความภาคภูมิและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกต่อไปในอนาคตได้

นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้น้องทหารใหม่ได้พูดคุยกับภรรยาผ่านระบบวิดีโอคอล และได้เห็นหน้าลูกชายเป็นครั้งแรก สร้างความตื้นตันใจและสุขใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ กล่าวกับครอบครัวทหารใหม่ว่า หากมีสิ่งใดที่จะให้หน่วยได้ช่วยเหลือดูแลขอให้แจ้งผ่านน้องทหารใหม่ และผู้บังคับหน่วยได้ตลอด เพื่อเป็นโอกาสที่กองทัพบกจะได้ตอบแทนความเสียสละของน้องทหารที่ได้ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน Home of Army

@@@@@@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น 
0848084888

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »