ออกสลากกาชาด MM68 ช่วยเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNDO สหภาพกะเหรี่ยง KNU วางอนาคตให้เยาวชนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ควบคู่กับภาว ะสงคราม

1.5
(2)

ออกสลากกาชาด MM68 ช่วยเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNDO สหภาพกะเหรี่ยง KNU วางอนาคตให้เยาวชนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ควบคู่กับภาว ะสงคราม ภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญเพื่อสิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมกลุ่มชาติพันธุ์
พ.อ.ซอ ซี แล ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNDO สหภาพกะเหรี่ยง KNU กล่าวว่า ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะสงครามที่เกิดขึ้นได้สร้างปัญหาให้แก่ทุกภาคส่วนในหลายมิติเป็นอย่างมาก

หนึ่งในปัญหาที่ตนเป็นห่วงมากที่สุดคือ อนาคตของเยาวชนความเป็นอยู่ของลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงริเริ่มโครงการที่จะช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านสุขภาพ การศึกษา ด้านคดีความ และการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กลุ่มชาติพันธุ์ ต้องประสบปัญหามากกว่าประชาชนชาติอื่นทั่วไปอย่างแน่นอน จึงได้วางระบบการจัดหารายได้ในรูปแบบ ต่างๆเพื่อให้โครงการได้นำร่องในทุกด้านเกิดประโยชน์สุงสุดกับกลุ่มชาติพันธุ์ หนึ่งในแนวคิดหลักที่สำคัญจะมีการจัดทำสลาก MM68 เพื่อลุ้นรางวัลในรูปแบบงานกาชาดกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสิทธิมนุษยชนยชน” พ.อ.ซอ ซี แล กล่าวและว่า ปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่ามีราว 3,600,000 คน ในไทยประมาณ 1,000,000 คน ในสหรัฐอเมริกา 200,000 คน และในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา รวมทั้งอื่น ๆ ทั่วโลกอีกหลักล้านคน โดยตนหวังว่าภาวะสงคราม จะสงบลงโดยเร็วที่สุด และสันติภาพจะเกิดขึ้นแบบยั่งยืน เพื่อให้ลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์จะได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของตนในอนาคต

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
3 (2 votes)

Leave a Reply

Translate »