กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่จั๊วะ สร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่

5
(2)

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่จั๊วะ
สร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น.นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย มอบหมายให้ นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอ/ปลัดประจำตำบลแม่จั๊วะ ร่วมกับ นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลแม่จั๊วะ
อสม. จิตอาสา พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน สร้างและซ่อมแซมแหล่งที่อยู่อาศัยของนางจันทร์ ศรีคำ
บ้านเลขที่ 368 หมู่ 3 ต.แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและได้ปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่ชำรุดหมดอายุการใช้งานรวมถึงห้องน้ำที่ใช้ประจำทุกวัน

นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ กล่าว มีราษฎรจำนวนหนึ่งที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่สภาพเก่า ทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ราษฎรในตำบลแม่จั๊วะ ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้ได้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่อีกหลาย ซึ้งหลังนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเด่นชัยจำนวน 12,000 บาท
ทั้งนี้ในการก่อสร้างได้รับการสนับสนุนแรงงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาในหมู่บ้านตำบลแม่จั๊วะ ตำบลอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »