นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องโรคโควิด 19 ในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Endermic approach)

0
(0)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวัชรี ตัณฑชน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และประธาน อสม.จังหวัดพังงา เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องโรคโควิด 19 ในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่โรคประจำถิ่น โดย นายแพทย์ธเรศ กษัยนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ประธาน อสม.ทุกจังหวัด โดยจังหวัดพังงา นายโกวิทย์ กุลสวรรค์ ประธาน อสม.จังหวัดพังงา เป็นผู้รับมอบ จากนั้นเป็นการอภิปรายแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. และช่วงเวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ความร่วมมือการให้บริการระบบบริหารสิทธิประโยชน์ให้แก่ อสม. ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »