ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว

0
(0)

นายมิตร ใจบุญตระกูล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ที่ทำการปกครองจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมนาเขิงปฏิบัตืการ เรื่อง แนวทางการบริหารกิจการชายแดนแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกผฎหมาย โดยกรมกิจการขายแดนทหาร 10-12พ.ค.65 ณ จ.กาญจนบุรี โดยได้นำเสนอแนวทางที่เป็น
นวัตกรรมแนวทางการบริหารการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ความยากจน ยาเสพติด แบบบูรณาการทุกระดับ มีข้อเสนอให้ยกระดับการพัฒนากฎหมายการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมที่ยั่งยืน โดยให้มีสำนักงานคณะกรรมการศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ อีสาน ตะวันตก ให้มีโครงสร้างการบริหารงานแบบบูรณาการทุกระดับและงบประมาณจัดการพัฒนาตนเองเป็นการเฉพาะพื้นที่ชายแดนตามสภาพบริบท เช่นกับ ภาคตะวันออก EEC หรือภาคใต้ ศ.อบ.ต.

ภาพ/ข่าว.นางสาวภัทร์ศิริ ธาตุอินจันทร์ รายงาน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »