สพป.สงขลา เขต 2 อัปเดต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสอดรับ นโยบายเตรียมพร้อมเปิดเทอม 17 พฤษภานี้

0
(0)


ที่ รร.ลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ในสังกัด
155 คน เพื่อสร้างการรับรู้ ชี้แจงการบริหารจัดการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง คลอบคลุม 4 ด้าน ความปลอดภัย โอกาส คุณภาพและประสิทธิภาพ , จุดเน้น สพฐ. และจุดเน้น เขตพื้นที่ การเตรียมรับเปิดภาคเรียน อาทิ เตรียมพร้อมอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ การจัดการเรียนในรูปแบบ On site รร.กำแพงเพชร รร.นำร่อง รร.คุณภาพระดับประถมศึกษาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เป็นโรงเรียน นำร่อง การขับเคลื่อนนโยบายฯ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม คุณภาพครูผู้สอน และชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สร้างความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง ของโรงเรียน และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ,รร.พื้นที่นวัตกรรม,การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,การมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 65,รร.ต้นแบบลูกเสือ,ผู้มีผลงานดีเด่นและประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) อื่นๆ
การแบ่ง 14 สายลงพื้นที่เยี่ยมเป็นกำลังใจสถานศึกษาห้วงเปิดภาคเรียน
ทั้งนี้ให้เกิดประโยชน์และเป้าหมายที่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนตัองได้เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั่วถึง เท่าเทียม
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ สอดคล้อง
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ สู่นวัตกรรมการศึกษา 4.0 Plus
1.โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น (ระดับประถมศึกษา)
1.โรงเรียน 1 กิจกรรม 1 ทักษะอาชีพ(ระดับมัธยมศึกษา / โรงเรียนขยายโอกาส)
1.กลุ่มสาระ 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม (ครู / นักเรียน)
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นลายมือสวยยกชั้น(นักเรียน / ครู / ศึกษานิเทศก์)
1 โครงงาน 1 รอบการประเมิน ( ครูผู้ช่วยภาคบังคับ)

ภายใต้ รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ มีมาตรฐาน สานฝันสู่ความเป็นเลิศ

ภาพ/ข่าว.นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »