นิพนธ์ กำชับ แกนนำ สมาชิก ปชป.ต้องหนักแน่นและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ชี้ “ท่ามกลางวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ” ย้ำ พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี การกำหนดสัดส่วนชาย-หญิงในกรรมการบริหารฯที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ชู เขต 3 สงขลา เป็นต้นแบบจัดเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชน

0
(0)


วันที่ 30 เมษายน 2565 ที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมระดมความคิดเห็น”นำท่าข้ามสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของพรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมยศ พลายด้วง ผู้สมัครส.ส.เขต 3 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย แกนนำ สมาชิกพรรคปชป. แกนนำ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมกว่า 200 คน


นายนิพนธ์ รองหน.พรรคปชป. กล่าวว่า จากประสบการณ์ของพรรคปชป.อยู่มา 76 ปี เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้ง ดังนั้นทุกครั้งที่มีปัญหา คนที่อยู่ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ผมคิดว่าคำพูดของท่านชวนที่ออกมาพูดชี้แนะจึงต้องรับฟัง เพราะท่านชวน หลีกภัยอยู่ที่นี่มา 50 กว่าปีแล้ว เมื่อท่านได้บอกกล่าวพวกเราจึงถือว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ได้เห็นอะไรในพรรคมายาวนานแล้ว ดังนั้นอะไรที่ท่านบอกกล่าวจึงต้องนำไปคิดและไตร่ตรอง และช่วยกันทำพรรคให้แข็งแรง เพื่อเตรียมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป และในเขตเลือกตั้งที่ 3 สงขลา นับเป็นต้นแบบที่ดี นี่คือสิ่งที่จะบอกว่ารากของ ปชป.นี้หยั่งรากลึก นี่คือเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าทำไมพรรคปชป.อยู่มาได้ 76 ปีย่างเข้าปีที่ 77 เพราะ ปชป.มีระบบสาขาพรรค มีระบบสมาชิกพรรค ฉะนั้นถือโอกาสนี้ขอบคุณพรรค ปชป. ในการระดมความคิดเห็น การร่วมกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหา การทำแผนพัฒนาขุมชนอย่างไร และมีแผนมีนโยบายมีความคิดที่ดีในการพัฒนาจังหวัด หรือสิ่งใดที่เราจะนำไปกำหนดเป็นนโยบาย วันไหนที่พรรคปชป.เข้าไปบริหารประเทศ เราก็จะได้นำไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องทั้งประเทศต่อไปเช่น นโยบายให้เด็กเยาวชนได้ดื่มนมในโรงเรียนในปี 2536 ในสมัยที่ท่านชวนเป็นนายกรัฐมนตรี หรือนโยบายในการดูแลพี่น้อง อสม.ซึ่งเริ่มนโยบายนี้ในสมัยท่านอภิสิทธิ์ และดูแลมาจนถึงทุกวันนี้ หรือแม้กระทั่งนโยบายที่จะมาดูแลสินค้าเกษตรทั้งหลายทั้งปวง นี่คือสิ่งที่เราได้แนวคิดมาจากการพูดคุยในวงอย่างนี้ ฉะนั้นถือว่านี่คือกิจกรรมอย่างหนึ่งของพรรค ปชป.ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และให้พี่น้องมั่นใจได้ว่า ปชป.เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไป ขอย้ำว่า ในท่ามกลางวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ สิ่งสำคัญคือแกนนำและสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีความหนักแน่นในการเชื่อมั่นสิ่งที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าต่อประเทศชาติมาโดยตลอด โดยอาศัยข้อมูลการพัฒนาจากเวทีการระดมความคิดเห็นอย่างที่ เขต 3 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นต้นแบบเพื่อสร้างความพร้อมในการที่จะนำเสนอการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงเร็วๆนี้
“อีกประการหนึ่งคือ การให้ความสำคัญกับบทบาทการทำงานของสตรีในพรรคประชาธิปัตย์ ในจุดนี้ผมขอย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญมาตลอด โดยมีการกำหนดสัดส่วนของกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งพรรคอื่นไม่มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับพรรคฯ จะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหาร และสมาชิกทุกระดับที่มีผู้หญิงอยู่จำนวนมาก สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของสังคมไม่มีการแบ่งเพศ ชนชั้น หรือสิ่งกีดขวางใด และให้คุณค่ากับคนทุกเพศ ทุกวัย” นายนิพนธ์กล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »