“ส.ว.ก๊อง” เฮ กกต.ยกคำร้อง “ทักษิณ” หนุนเป็นนายก อบจ. พร้อม ส.อบจ.กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ 21 ราย ลากยาวอยู่ครบวาระ

4
(1)
image_print

อนุกรรมการฝ่ายสืบสวนมีมติเสียงส่วนใหญ่ชี้ข้อกฎหมายไม่ห้ามคนอื่นหาเสียงให้ จึงไม่เข้าข่ายชี้นำ-แทรกแซง การที่ปชช.เลือกเป็นสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่ผอ.กกต.เผยยังไม่มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ รอยืนยันก่อนเผยแพร่เป็นทางการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 แหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยว่า ในการประชึมคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบสวน สอบสวน การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อต้นเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่ กรณีที่มีผู้ร้องไปยังกกต.ว่านายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ ที่ชนะเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 หรือ 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เขียนจดหมาย และทำคลิปวิดีโอลงเฟชบุ๊กส่วนตัว เพื่อสนับสนุนนายพิชัย จนได้รับเลือกตั้งดังกล่าวว่า เรื่องดังกล่าว มีผู้ร้องนายพิชัย และ ส.อบจ. 21 คน กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด รวม 24 คำร้อง

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการถกเถียงและเหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีระเบียบ หรือข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นหาเสียงให้กับผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครไม่ได้ร้องขอ จึงถือว่าคำร้องคัดค้านดังกล่าวตกไป และได้ส่งมติดังกล่าวให้กับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งได้มีการประชุมและได้มีมติด้วยเสียงข้างมากยกคำร้องเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 หรือ 2 วันที่ผ่านมา เนื่องจากนายทักษิณ ได้สนับสนุนเป็นการส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคล ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างใด ซึ่งนายพิชัย สามารถ บริหารงาน อบจ.ได้อีก 3 ปี จนครบวาระ

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีผู้ร้องได้ระบุว่า นายทักษิณ และนายพิชัย
ได้หาเสียงด้วยวิธีการหลอกลวง และจูงใจผู้ลงคะแนนให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมนั้น ไม่เข้าข่ายการชี้นำ แทรกแซง หรือบังคับให้ผู้มีสิทธิ
ไปลงคะแนนดังกล่าว แต่ผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนดังกล่าว ด้วยความ
สมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น
ซึ่งการยกคำร้องดังกล่าว ทาง กกต. กลาง ไม่แถลงเรื่องดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการอย่างใด

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และยังไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่าง
เป็นทางการ ดังนั้นจะสอบถามไปยัง กกต.กลาง ว่าเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างไร เพื่อความถูกต้องและชัดเจน ก่อนเผยแพร่ให้สาธารณชนรับ
ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 4 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »