ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เมืองล้อมแรดรับฟังข้อมูล ด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ ฝายหลวงบ้านนาบ้านไร่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

0
(0)
image_print

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดร่วมต้อนรับชี้แจงลงพื้นที่รับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการน้ำจากประชาชนในพื้นที่ ณ ฝายหลวงบ้านนาบ้านไร่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สำหรับโครงการฝายหลวงดังกล่าวถือเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด และชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาบ้านไร่, บ้านดงไชย และบ้านสุขสวัสดิ์ ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาจากภัยแล้งเป็นเวลายาวนาน ตลอดจนกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคและการเกษตร

ฝายหลวงบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นฝายที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ตลอดจน เป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม โดยได้เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน 2564 แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาบ้านไร่, บ้านดงไชย และบ้านสุขสวัสดิ์ มีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 2,500 ไร่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »